Atari Oyunları

Hangi Durumlarda “Since” Kullanılır?

“Since hangi anlamlarda kullanılır?” sorusu, “since” kelimesinin hangi durumlarda kullanıldığını merak edenler için bir sorudur. Bu makalede, “since” kelimesinin farklı anlamlarını ve kullanım örneklerini bulabilirsiniz. Türkçe’de “since” kelimesinin çeşitli bağlamlarda nasıl kullanıldığını öğrenmek isteyenler için bu makale bilgilendirici olacaktır.

Since hangi anlamlarda kullanılır? sorusu, bir kelimenin veya ifadenin hangi durumlarda kullanıldığını sorgulayan bir sorudur. “Since” kelimesi, İngilizce dilinde “çünkü”, “zira” anlamına gelirken, aynı zamanda zaman ifadelerinde de kullanılmaktadır. Örneğin, “since yesterday” ifadesi, “dünden beri” anlamına gelir. “Since” kelimesi ayrıca, bir olayın veya durumun başlama zamanını belirtmek için de kullanılır. Örneğin, “I have been working here since 2010” cümlesi, “2010 yılından beri burada çalışıyorum” anlamına gelir. Ayrıca, “since” kelimesi, bir neden-sonuç ilişkisini ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “Since it is raining outside, we should take an umbrella” cümlesi, “Dışarıda yağmur yağdığı için bir şemsiye almalıyız” anlamına gelir. Sonuç olarak, “since hangi anlamlarda kullanılır?” sorusu, “since” kelimesinin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını sorgulamaktadır.

Since hangi anlamlarda kullanılır?
Since, bir olayın başlama zamanını belirtmek için kullanılır.
Bir olayın başlangıcını ifade etmek için since kelimesi kullanılır.
Since, bir tarih veya noktadan itibaren bir süreci ifade etmek için kullanılır.
Bir durumun devam ettiği zamandan itibaren bahsetmek için since kullanılır.
 • Since, neden-sonuç ilişkisi kurarken de kullanılabilir.
 • Bir olayın sebebi veya sonucunu belirtmek için since terimi kullanılabilir.
 • Bir eylemin sürekli olarak gerçekleştiği bir zamandan bahsederken since ifadesi kullanılabilir.
 • Bir kişinin veya nesnenin bir durumda olduğu zamandan beri bahsetmek için since kullanılır.
 • Bir olayın meydana gelme nedenini veya zamanını belirtmek için since kelimesi kullanılabilir.

Since hangi anlamlarda kullanılır?

Since kelimesi farklı anlamlarda kullanılabilir. İlk olarak, “zaman zarfı” olarak kullanıldığında, bir olayın başlama noktasını ifade eder. Örneğin, “since yesterday” ifadesi, bir olayın dün başladığını belirtir. Ayrıca, “since” kelimesi bir tarih veya zaman ifadesiyle birlikte kullanılarak da kullanılabilir. Örneğin, “since 2005” ifadesi, bir olayın 2005 yılından beri devam ettiğini gösterir.

Anlam 1 Anlam 2 Anlam 3
Zaman ifadesi olarak kullanılır. Neden bildirme veya açıklama yaparken kullanılır. Şart bildirirken veya koşul belirtirken kullanılır.
“Bir zamandan itibaren” anlamında kullanılır. “Çünkü” anlamında kullanılır. “Eğer” anlamında kullanılır.
Örnek: “Bu günden itibaren her gün spor yapacağım.” Örnek: “Sana bir şey söyleyeceğim, since bunu bilmelisin.” Örnek: “Since sen gelmezsen, ben de gitmeyeceğim.”

Since ne zaman cümle başında kullanılır?

Since kelimesi cümle başında kullanıldığında, bir olayın başlama noktasını belirtir ve genellikle “because” (çünkü) anlamında kullanılır. Örneğin, “Since it’s raining, we should stay indoors” cümlesi, yağmur yağdığı için içeride kalmamız gerektiğini ifade eder.

 • Ne zaman cümle başında bir soru sorulacaksa kullanılır.
 • Ne zaman cümle başında bir olayın ya da durumun zamanı belirtilecekse kullanılır.
 • Ne zaman cümle başında bir karşılaştırma yapılacaksa kullanılır.

Since ile hangi tense’ler kullanılabilir?

Since kelimesi genellikle “present perfect tense” (şimdiki zamanın geçmişi) veya “past perfect tense” (geçmiş zamanın geçmişi) ile birlikte kullanılır. Örneğin, “I have been studying English since 2010” veya “He had been working at that company since last year” gibi cümlelerde “since” kullanılır.

 1. İle cümlelerinde genellikle geçmiş zaman (Simple Past Tense) kullanılır. Örneğin: Geçen hafta sinemaya gittim.
 2. İle cümlelerinde gelecek zaman (Future Tense) kullanılabilir. Örneğin: Yarın seninle buluşacağım.
 3. İle cümlelerinde şimdiki zaman (Present Tense) kullanılabilir. Örneğin: Bugün seninle birlikteyim.
 4. İle cümlelerinde geniş zaman (Present Continuous Tense) kullanılabilir. Örneğin: Şu an seninle konuşuyorum.
 5. İle cümlelerinde şart kipi (Conditional Tense) kullanılabilir. Örneğin: Seninle gelecek hafta tatil yapabilirim.

Since ile hangi kelimeler kullanılabilir?

Since kelimesi birçok farklı kelimeyle birlikte kullanılabilir. Örneğin, “since then” (o zamandan beri), “since yesterday” (dünden beri), “since childhood” (çocukluğumdan beri) gibi ifadeler sıkça kullanılır. Ayrıca, “since when” (ne zamandan beri) veya “since how long” (ne kadar süredir) gibi soru ifadelerinde de kullanılabilir.

Zaman İfadeleri Amaç İfadeleri Şart İfadeleri
daha, önce, sonra, şu anda, hemen, sonra çünkü, nedeniyle, dolayı, için, amacıyla eğer, şayet, ise, olursa
yarın, bugün, dün, bu sabah, bu akşam, gece çünkü, nedeniyle, dolayı, için, amacıyla eğer, şayet, ise, olursa
sonra, önce, şu anda, hemen, daha sonra, önce çünkü, nedeniyle, dolayı, için, amacıyla eğer, şayet, ise, olursa

Since ile hangi bağlaçlar kullanılabilir?

Since kelimesi “because” (çünkü) anlamında kullanıldığında, cümlede bağlaç olarak işlev görür. Bu durumda, “since” ile birlikte cümledeki nedeni veya sebebi ifade eden bağlaçlar kullanılabilir. Örneğin, “since I was tired, I decided to go to bed early” veya “since it was raining, we couldn’t go outside” gibi cümlelerde “since” bağlacı kullanılır.

Since bağlacı, “çünkü” anlamını taşırken, “çünkü”, “zira”, “çünkü ki”, “çünkü oysa” gibi bağlaçlarla kullanılabilir.

Since ile hangi edatlar kullanılabilir?

Since kelimesi bazen bir edat olarak da kullanılabilir. Özellikle “since” ile birlikte belirli bir zaman ifadesini belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I haven’t seen him since Monday” veya “I haven’t eaten since breakfast” gibi cümlelerde “since” edatı kullanılır.

Since edatı, tarih, olay, durum, neden gibi birçok farklı bağlamda kullanılabilir.

Since ile hangi fiiller kullanılabilir?

Since kelimesi birçok farklı fiil ile birlikte kullanılabilir. Örneğin, “study since”, “work since”, “live since” gibi ifadeler sıkça kullanılır. Bu fiiller, bir olayın başlama noktasını belirtmek için “since” kelimesiyle birlikte kullanılır.

1. Fiiller

– Yapmak

– Gitmek

– Gelmek

– Görmek

– Düşünmek

– Yemek

– Okumak

– Yazmak

– Konuşmak

– Dinlemek

2. Fiiller

– Anlamak

– İstemek

– Vermek

– Almak

– Sevmek

– Beklemek

– Bulmak

– Hatırlamak

– Öğrenmek

– Yardım etmek

3. Fiiller

– Başlamak

– Bitmek

– Devam etmek

– İlerlemek

– Durmak

– Çalışmak

– Uyumak

– Gezmek

– İzlemek

– Dinlenmek


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti